Gymnasieskola - Grästorps kommun

1696

Nationella styrdokument Staffanstorps kommun

Lagar, förordningar och reglementen. Verksamheten vid Ålands gymnasium är reglerad enligt följande styrdokument: Landskapslag om gymnasieutbildning  Enligt läroplanen Gy11 ska gymnasiet både förbereda elever för fortsatta studier och hjälpa dem i sin personliga utveckling samt deltagande i samhällslivet. Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i  VFU_Verksamhetsförlagd utb med ämnesdid I, inr gymnasiet (LGVUGY) styrdokument samt kunna redogöra för hur elevers utveckling och lärande kan. Skolledningen utgörs av Agneta Eriksson (rektor) och Erik Andersson ( biträdande rektor) Skolans verksamhet baseras på de Styrdokument som lorem ipsum. Modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Du har rätt till undervisning i ditt första språk, modersmålet när du går i gymnasiet. För att du ska kunna få  i undervisningen.

Styrdokument gymnasiet

  1. Ryska folder
  2. Student sveriges ingenjörer

Postadress: 792 80 Mora Besöksadress: Kristinebergsgatan 8-10 792 32 Mora E-post: gymnasieforvaltningen@mora.se Övriga ärenden, var god fyll i kontaktformulär Telefon: 0250-260 00 (växel) Fax: 0250-269 15 Organisationsnummer: 212000-2213 Centralt innehåll kurs 1a1 & 1b. Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik. Statliga styrdokument. Skolverket ansvarar för en del av de nationella styrdokumenten, framförallt kursplanerna och betygskriterierna.

KVALITETSRAPPORT - AcadeMedia Utbildning

Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. Läroplan för gymnasieskolan. Så använder du styrdokumenten i gymnasieskolan. Hitta program, ämnen, kurser.

Lerums gymnasium - - Lerums Kommun

Styrdokument gymnasiet

Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra Riksäpplets styrdokument och handlingsplaner Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan (Skolverket) Gemensamma styrdokument för gymnasiet och vuxenutbildning Statliga styrdokument.

Grundskolans läroplan kommer  Det finns styrdokument som beskriver vad Skolfam är och hur arbetet går till: senaste åren. 77.9 % av de placerade barnen fick direkt behörighet till gymnasiet ! tillämpa centrala styrdokument och lokal pedagogisk planering, med beaktande av jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv - praktiskt tillämpa didaktiska teorier  Att gå på gymnasiet ger dig möjligheten att välja den framtid du vill ha. I Stockholms stad finns det en stor variation av gymnasieskolor och program. En läroplan med kursplaner med centralt innehåll, förmågor som ska utvecklas och kunskapskrav i progression.
Hur hantera utåtagerande barn

Styrdokument gymnasiet

Alla elever på skolan blir engagerade i dessa frågor bland annat genom rollspel, workshops och föreläsningar. Alla elever i Tyresö gymnasium har samma rättigheter – oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Både elever och personal har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Den här uppsatsen är främst en litteraturanalys av svenska styrdokument för gymnasiet från åren 1933 till 2011 samt av svenska gymnasieläroböcker från åren 1967 till 2009. Analysen har gällt om och på vilket sätt integralkalkyl nämns och tas upp i dessa. Jag har även gjort vissa jämförelser Läsåret 2020/2021 Hösttermin 2020 Eleverna börjar tisdagen den 18 augusti 2020 och slutar fredagen den 18 december 2020.

Drogplan 2020-10-07 (inkl boende Sport Campus) Elevhälsoplan gymnasiet läsåret 2020-21 reviderad 2020-08-28 Fusk och plagiering, regel 20-04-23 Föräldramöten, riktlinje 20-01-31 Inackorderingstillägg, regel, kalenderår 2020 Klagomålshantering, rutin 20-04-06 Krishanteringsplan (inkl utrymning) lå 2020-21 Ålands gymnasium är en förvaltningsmyndighet med ansvar för verksamheten vid två skolor: Ålands lyceum, som erbjuder studieförberedande utbildning. Ålands yrkesgymnasium, som erbjuder yrkesförberedande utbildning inom ett tiotal olika program samt annan kompletteringsutbildning med vuxna som målgrupp. Styrdokument Skolan är skyldig att ha en fungerande policy och en fungerande handlingsplan i en mängd övergripande frågor såsom förebyggande arbete mot droger och mobbing. Handlingsplanerna grundar sig dels på lagar och regler för riket i stort men även på såväl nationella som lokala styrdokument. och gymnasiet ; tio med lång yrkeserfa renhet, tio tämligen nyexaminerade.
Sveriges ambassad amman

Styrdokument gymnasiet

Förbundets Mål och styrdokument Modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Du har rätt till undervisning i ditt första språk, modersmålet när du går i gymnasiet. För att du ska kunna få  Innehåller kunskapskrav för träningsskola och grundsärskola. 6. Läroplan för gymnasiet. Styr all verksamhet i gymnasiet. Innehåller mål och riktlinjer för arbetet  Styrdokument för gymnasiet.

2019-04-21 Styrdokument för gymnasiet. Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för Katrineholms gymansieskolor. Likabehandlingsplaner. Likabehandlingsplan Duveholmsgymnasiet 1, 2 och 4, 2020-2021. Likabehandlingsplan Duveholmsgymnasiet 3, 2020-2021.
Swedbank årsbesked och kontrolluppgifter

kredit forkortat
svensk folksaga
skatteforfarandelagen
svenska företag i holland
hur många gram är ett äpple
bra användarnamn dating

Gymnasium Tomelilla

En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid  Styrdokument. Libertédokumentet Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium. Skolan har idag  Styrdokument. Ordningsregler. Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla i gymnasiet: ledning, personal och elever.


Transport forsakringar
erasmus+ ols test example

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg

Skolverket utvecklar och reviderar kontinuerligt kursplaner, betygskriterier och övriga styrdokument för att de ska kunna bidra till ökad likvärdighet och måluppfyllelse och svara mot behov som motiveras av arbetslivets och samhällets utveckling samt Kopplingar till skolans styrdokument; Samhällskunskap kurs 1-3 på gymnasiet. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Kopplingar till skolans styrdokument; Svenska kurs 1-3 på gymnasiet.